ผู้บริหาร

 • นายเจริญชัย กิตติพีรเดช

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

 • ตำแหน่ง
 • นายจิรวัฒน์ ปัญญา

  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

กิจกรรมสำนักงานเขตฯ

 • สพม. เขต 35 ระดมความคิดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ

  การประชุมระดมความคิดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ เพื่อรวบรวมโรงเรียนมัธยมคุณภาพระดับตำบลในจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน เสนอต่อจังหวัด

 • ร่วมพิธีวางมาลา พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม

  สพม.เขต35 ร่วมพิธีวางมาลา พิธีสงฆ์ พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง) ประจำปี 2562

 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย

  สพม.เขต35 จัดการอบรมเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย ของ สพม.เขต 35" ในวันที่ 15 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

  สพม.เขต 35 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • รร.ลำปางกัลยาณีจัดสอบคัดเลือกนักเรียน

  วันที่ 10 มี.ค. 2562 รร.ลำปางกัลยาณีจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 • รร.ทุ่วกว๋าววิทยาคม จัดงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561

  วันที่ 8 มี.ค. 2562 รร.ทุ่วกว๋าววิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเกียรติยศให้แก่ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

 • รร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา จัดกิจกรรมวันดอกแก้วบาน

  วันที่ 8 มี.ค. 2562 รร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา จัดกิจกรรมวันดอกแก้วบาน ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

 • รร.น้ำดิบวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมลานศิลปะ ข่วงวัฒนธรรม

  วันที่ 8 มี.ค. 2562 รร.น้ำดิบวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมลานศิลปะ ข่วงวัฒนธรรม ณ ลานบูรณาการ